Konuların anlaşılması için yazıların kronolojik sıraya göre okunması önerilir.

8 Ocak 2016 Cuma

Şeytan/Satan/Lucifer/EA/EnkiDünya nüfusunun geneli Satan'ı dini kaynaklardan tanır ve daha fazla detaya inmeye, araştırmaya gerek duymaz. Halbuki, böyle bir varlığı, düşmanının dikte ettirdiği öğretilerden tanımaya çalışmak büyük bir mantık hatasıdır. Kimse düşmanı için olumlu birşey söylemez, özellikle savaş döneminde propaganda yapıyorsa.

Düşmanın, asırlardır izlediği yöntemlerden birisi dezenfermasyondur. Tamamen saklayamayacakları gerçekleri çarpıtırlar. Tanrıların, antik altın çağların varlığını da saklayamayacaklarını biliyorlardı, bu yüzden kötülediler.


"Hristiyan kutsal kitapları tüm Paganların Tanrılarının Demonlar olduğunu açıklar." (Katolik Ansiklopedisi) Catholic Encyclopedia: Devil Worship

Sümer'in Kalde bölgesinde kendisine Şeytan da denen Satan, Pagan Tanrılarının başında olup, bir melek/angel değildir. Zaten "melek" kelimesi İbranice "molech" den türemiş olup, kral anlamına gelir. Düşman saldırısından çağlar önce, Pagan Tanrıları için rütbe olarak antik dönemlerde kullanılmıştır.

Pagan Tanrıları Nordik ırkı olarak bilinen bir ırktandırlar ve Orion İmparatorluğu'ndandırlar. EA, Orion İmparatorluğu'nun lideridir. Orion İmparatorluğu, Antik Mısır kaynaklarında Duat ve dini kaynaklarda "Hell" olarak geçen, Orion Kemeri'nde bir bölgedir.

Dünyadaki ilk şehri kuran (Eridu- evden uzak ev anlamına gelir) ve kendi genlerinden vererek homo erectus formundan homo sapiens'i yani günümüz insanını yaratan EA'dır. Can denilen biyoenerji/kundaliniyi veren, astral bedenleri fiziksel bedenlere çakralar yoluyla mühürleyen de EA'dır. Medeniyeti, teknolojiyi, bilimi, sanatı, ve teknolojinin en ileri durumu olan astral teknoloji-ruh bilimini Tanrılar insanlara öğretmişler, karşılığında hiçbir şey beklememişlerdir.

Satanizmde, Satan ile birebir iletişim şarttır. İnisiye olduktan hemen sonra, henüz duyma ve görme çakralarınız, astral hisleriniz gelişmediği için Satan ve Tanrılar'ı görüp duymanız mümkün olmaz. Söz konusu çakraların açılması için özel meditasyonlar mevcuttur ve günlük meditasyon ile de gelişmenize devam etmeniz şarttır. Ancak ileri evrelerde Satan ve Tanrılar ile onlar astral projeksiyon ile size ulaştığında ya da telepati ile rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz.
Yine de, siz Satan ile iletişim kurmak isterseniz o sizi duyar, ve inisiyeden sonra atanan Gardiyan Tanrılarınız ile birlikte size yardımcı olur.

"Açıklanmamış bir kitap olmaksızın doğru yola iletirim; benim için değerli ve seçilmiş olanları görünmeyen vasıtalar ile yönlendiririm. Öğretilerim kolaylıkla tüm zaman ve şartlarda uygulanabilir." - Satan, Al Jilwah


Tanrılar mühürleri kullanılarak davet edilebilirler. Ancak Satan bizi kendisi ziyaret eder.

Kendim de dahil olmak üzere Satan ve Tanrılar ile iletişimde olan birçok SS/Spiritüel Satanist, onların görünüşü hakkında hem fikirdir.  Tanrılar genellikle 2-3 metre boyundadırlar. Satan, aşağındaki resimlerde tasvir edilene yakın fiziksel özellikler göstermektedir, ancak nadiren kanatlarla belirir. Aurası altın renklidir.  Satan'ın mühürleri 


Ankh simgesinin içinde bulunduğu kupa sembolü ölümsüzlüğü simgeler. Kupa, solar 666 güneş çakrasının sembolüdür, bu çakra Magnum Opus çalışmalarında en büyük rolü oynar. • Satan'ın günü Pazartesidir.

 • Satan'ın önemli renkleri Mavi, Kırmızı ve Siyahtır.

 • Satan, Sümerde EA ve Enki olarak bilinir. Enki, Dünyanın Prensi/Lordu anlamına gelir.
  Satan ismi ise dünyanın ilk dili Sanskritçe'de Sonsuz/Ebedi Gerçek demektir.
  Mısırlılarda Ptah, İskandinav-Norslar'da Odin, Keltler'de Wotan/Woden ve Türkler'de Tengri olarak geçer. 
 • Satan, Yezidilerde Tavus olarak geçmektedir. Tavus kuşu, Satan tarafından genetik mühendislik yöntemleri ile oluşturulan bir türdür.
 • Tüm hayvanlar Satanizm/Paganizm'de Kutsaldır. Satan için özel ve sembolik olan hayvanlar tavus kuşu, kuzgun, keçi, yılan ve ejderhadır. Yılan ve ejderha, antikler tarafından Kundalini alegorisi olarak kullanılmıştır, zira Kundaliniyi insanlara bahşeden Lucifer'ın kendisidir.

 •  Satan için önemli astrolojik burçlar Kova ve Oğlak'tır. Kova Çağı, Yeni Çağcılar tarafından çalınmış ve bozulmuştur, aslında Satan'ın çağıdır. Altın Çağ'ın restore edileceği, insanların tekrar eski mükemmel hallerine dönecekleri, Tanrılar tarafından yönetilen bir dünyanın kurulacağı dönemdir. Ancak, belirli bir yılda gelmeyecektir, tıpkı doğadaki her şeyde olduğu gibi çalışarak, savaşarak, zafer sonucu Altın Çağ getirilecektir.

 •  Satan'ın kutsal numaraları arasında 4, 7, 13, 40 ve 666 bulunmaktadır. 666, Güneşin ve solar çakrasının numarasıdır, mükemmelliği ve sonsuz yaşamı simgeler.

 •  Satan'ın gezegenleri arasında Kova'yı yöneten Uranüs ve sembolik "Sabah Yıldızı" (Morning Star) olarak kaynaklarda geçen Venüs vardır.

 •  Satan'ın yönleri Güney ve Doğu'dur. (Ritüellerde Satan için Doğu kullanılır.)

 •  Satan'ın kişisel günü, kendisinin bizzat söylediği üzere 23 Aralıktır (Güneş, Oğlak'a doğru 1 derece eğimliyken) 22 Aralık gecesi ve 23 Aralık günü tüm inisiye Satanistler için önemlidir ve Satan'a adanmalıdır.
  Bu Kutsal döneme atalarımız "Nardugan" ismini vermişlerdir. Norsların "Yule", Keltlerin-Druidlerin "Alban Arthan" dedikleri bayramımız Antik Yunan'da "Dionysos Şenlikleri" ve Roma'da "Satürnalya" adıyla kutlanmıştır.

 • Satan'ın 7 oğlu vardır : Nergal (Hades/Pluto), Thoth (Hermes/Merkür/Ningishzidda), Set, Amon, Osiris ile birlikte Ziusudura ve Adapu/Adam/Adem de Satan'ın oğulları arasında sayılmaktadır.

 • Satan'ın söylediğine göre beş eşi vardır, Lilith bunlar arasından en sevdiği Tanrıçamızdır.

 •  Satan'ın yarı-kardeşi, yönetimdeki 4 Tanrıdan biri olan Enlil/Baalzebub'dur.  Satan's Palace, John Martin eseri


Joy of Satan - Satan

Lucifer/Satan'ın Kitabı: Elcilve

Satan'dan Spiritüel Savaş Mesajı