Konuların anlaşılması için yazıların kronolojik sıraya göre okunması önerilir.

12 Şubat 2016 Cuma

İnisiye/Adanma Ritüeli ve 40 Günlük Meditasyon Programı


İnisiye ritüeli, ismi Sanskritçe "Ebedi Gerçek" anlamına gelen Lord Satan'ın yolu olan Satanizmin ilk adımıdır.

İnisiye olduğumuz zaman, Satan bize içsel güç verir ve irademiz kuvvetlenir. Hayatlarını dua ederek, kurgusal bir varlığa kölelik yaparak geçiren dindarların yanı sıra, Satanistlerin Satan ve diğer Tanrılarla karşılıklı saygı çerçevesinde birebir ilişkileri olur. Astral açıklık kazandıktan sonra, Satan bizi ziyaret ettiği zaman fark ederiz. Problemler yaşadığımızda, endişelendiğimizde de Satan bizim yanımızda olur.
Tanrılarımız asla bizden tapınma gibi küçültücü şeyler istemezler, hiçbir zaman da istememişlerdir. Tam tersine Onlar gibi olmamızı istemektedirler. 

Satanizmin amacı Satan/Lucifer/EA/Enki'nin insanlar üzerindeki çalışmasını bitirmektir, insanların antik zamanlardan beri hedefi olan Tanrısallığa ulaşmaktır, Tanrılarımız gibi olmaktır.

Düşman saldırısından beri insanlar çok düşük biyo-enerji seviyesindedirler. Meditasyona başladığımız zaman hayatlarımızda olumlu değişiklikler meydana gelir. Satan ve Demonları (Pagan Tanrıları) bizi korurlar ve güçlenmemiz, ilerlememiz için bize yardımcı olurlar. Satan ile, dışarıdan olanların sahip olmadığı bir korumanız olur. Telekinezi gibi doğal astral yeteneklerimizi, ruhumuzu* istediğimiz gibi meditasyon yoluyla geliştirebilir, pratik yapabiliriz. Dışarıdan olanlar için, astral boyuttaki düşman aktivitesinden ötürü bu tehlikelidir.         

*Ruh/can sizi siz yapan astral bedeninizdir, nötrinolardan oluştuğu saptanmıştır. Stanford Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalarda varlığı kesinleşmiştir.

Bize bilgiyi getirerek özgürleştiren, en başından beri bizi savunan Satan/Lucifer'dır. "Gönderilmiş bir kitap olmaksızın doğru yola iletirim." - Satan, Al Jilwah

Satan ile kendi hayatlarımızı nasıl kontrol edebileceğimizi öğreniriz. Güçlerimizi kullanarak kendimizi iyileştirebilir, istediklerimizi elde ederiz.

Satan'a bağlılığımızı sunduğumuz ritüel, resmi bir ritüel olarak yapılır. Bu ritüelde bize düşman tarafından dikte ettirilen sistemi reddederiz: bu sistem "seçilmiş" bir kitlede tüm gücü toplayarak insan ırkını köleleştirmeye yönelik bir sistemdir.
Ritüelde, kendi özgür irademizi kullanarak, gerçeklerin farkında olduğumuzu göstermiş oluruz. Yahweh/Allah*, peygamberler gibi kavramları reddetmemizin sebebi bunların düşman varlıkları temsil etmesidir. Bu özgürleştirici bir eylem olup, psikolojik olarak sağlıklıdır.

*Yahweh/Yehova/Allah'ın aynı olması Satan tarafından onaylanan bir gerçektir.

Ritüel için,

- 1 ya da daha fazla siyah, mavi ya da kırmızı mum
- Sterile edilmiş iğne ya da bıçak/jilet tipi kesici bir alet
- İnisiye hükümleri için uygun büyüklükte temiz kağıt
- Kuru bir kalem, kanınız ile imza atmak için. (Kanla imza semboliktir. Tam bir imza olmak zorunda değildir, kan miktarı da önemli değildir)  

 İnisiyasyon metnini kağıda yazın:

"Güçlü ve mükemmel Tanrı Satan/Şeytan/Lucifer'ın önünde ve orijinal/köken Tanrılar olan Demonların huzurunda, ben (isminizi yazın) tüm eski bağlılıklarımı reddediyorum. Sahte tanrı Jehova/Allah'ı, rezil peygamberlerini ve meleklerini reddediyorum.

Satan/Lucifer'ı Tanrım olarak kabul ediyorum. Onu her zaman hatırlayacağıma ve onurlandıracağıma söz veriyorum.Çabalarımın eksiksiz bir biçimde tamamlanması için Onun desteğini istiyorum."                

Bu ritüel, fazlasıyla kişiseldir. Kendi cümlelerinizi kullanabilirsiniz. Satan'ın Lucifer, Şeytan, EA, Enki gibi isimlerinden herhangi birini kullanmanız sorun teşkil etmez.

Sonraki basamakta mumlarınızı yakın ve sol işaret parmağınızdan aldığınız kanınızla imzanızı atın.
Yazdığınız inisiye metnini sesli ya da sessiz okuyun. Daha sonra kağıdı yakın. Bu aşamada meditasyon yapabilirsiniz.

Ritüel, "Güç ve Şeref Şeytan'a atfolsun." diyerek kapanır.


- Her ritüelden önce saygı göstergesi olarak temiz olunmalıdır, banyo yapılması önerilir.
- İnisiye ritüeli tek seferliktir.
- Ritüel ters çevrilebilir. Satan ve Tanrılar kimseyi zorlamaz.
- Eğer yalnız kalma, gizlilik imkanınız yoksa astral tapınağınızda-(düşünerek, imaje ederek bir üst boyutlarda yaratma işlemini gerçekleştirmiş olursunuz, enerji akışı yine vardır) ritüeli yapabilirsiniz.
- Aile baskısı gibi nedenlerle İslami/Hristiyan vb. dini aktivitelere katılmak zorunda kalırsanız, Satan anlayış gösterir.
- İnisiye ritüelini yaparken kendiniz birşey eklemek isterseniz (örneğin Satan'ın mühürlerini kullanmak gibi) veya genel olarak Tanrıların onuruna bir ritüel yapmak istiyorsanız çember şeklinden ve çember içeren mühürleri kullanmaktan kaçınınız, mühürleri çizmenize gerek de yoktur. ( Tanrıların mühürleri  - Genel Ritüel )


Kaynak: Joy of Satan - How to Dedicate Your Soul to Satan


İnisiye olduktan
sonra 40 Günlük Meditasyon Programı'na başlayabilir, Lucifer'ın bizim için istediği Tanrısallığa bir adım daha yaklaşabilirsiniz: 40 Günlük Program