Konuların anlaşılması için yazıların kronolojik sıraya göre okunması önerilir.

4 Aralık 2015 Cuma

New Age (Yeni Çağ), Komünist Sinarşi ve Satanizm


Eğer internette Satanizm hakkında araştırma yapmaya kalkarsanız tahmin edebileceğiniz üzere karşınıza çıkan şeyler klasik klişeler olur: Pentagram ve gothic temalı resimler, kendine 'Satanist' diyen ama dinlerden kopamayacak kadar zayıf, ve Şeytan'ı bile dinlere dayanarak tanımlayan dindar "Satanistler" in açtığı siteler, forumlar, vs. ve tabii bunların yine dinlere dayanarak oluşturduğu tutarsız felsefeleri savunan gruplar. Zaten insanlığın orijini kadar eski olan Satan-izm/Paganizmin de, "Satanizm, dinlere karşı tepki olarak doğmuştur" ya da LaVeyan'lar gibi "elit ateistlerdir" şeklinde çarptırılması bu tek basamaklı IQ'lu insanlar yüzünden olmuştur.

Halbuki asıl olay, tamamen doğaldır. Evrende kendilerini fazlasıyla geliştirmiş, öyle ki, yaratıcı gücü en mükemmel şekilde kullanmayı öğrenmiş, "Tanrılar" (başka ırktan canlılar) vardır. (İnsanların tek 'tanrı' dediği şey aslında bir varlık değil yaratıcı güçtür, bu gücü mükemmel şekilde kullanabilen düzeydeki varlıklara tanrılar denmiştir) Bu varlıklar asla "tapınma" istememişlerdir, insanlara mimariyi, bilimi ve teknolojiyi, müziği, sanatı öğretmişler, her türden ırkın hem kuantum düzeyinde (spiritüel olarak) hem de fiziksel olarak mükemmelliği için çalışmışlardır. Antik insanların uzun yaşadıkları, kendilerini iyileştirebildikleri, ileri teknolojilerinin olduğu Altın Çağ/Golden Age'in Tanrıları Onlardır. Tanrılar, insanları düşmanın yaptığı gibi küçük görmemiş, onlarla birlikte yaşamışlardır. Günümüzde de durum böyledir, ancak savaş vardır, ve bunu görebilmek için öncelikle düşmanın özenle hazırladığı ve sunduğu gerçekliğin, sistemin, ötesini görebilmeniz gerekiyor. Bunun anahtarı ise bilgidir. Bilgi her zaman güçtür ve düşmanın en çok korktuğu şeydir.
       
İlk paragrafta bahsedilen örnek, sadece internet araştırmalarında geçerli olmamakla birlikte, genel bir durumdur. Zira bir kitapçıya giderseniz de Satanizmle ilgili düzgün bir kitap bulamazsınız.
Binlerce yıllık dezenformasyon yüzünden, Gerçeği (Satan = Sanskritçe'de Sonsuz Gerçek anlamına gelir) bulmak için işin kökenine inmeniz gerekir. Bu durum da sizi, Paganizm hakkında araştırma yapmaya yöneltir. Çoğu tarihçinin de farkettiği üzere, dünyanın her köşesinde farklı kültürler olmasına rağmen, kalıntılarda bahsedilen Tanrı ve Tanrıçalar bölgelere göre hiç değişkenlik göstermezken, sadece farklı isimlerle anılmışlardır (Örneğin Satan, Mısır'da Ptah, İskandinav-Norse'larda Odin, Sümer'de EA/Enki, Keltler'de Wotan/Woden ve Türkler'de Tengri olarak geçer.)

Ancak günümüze gelen Antik Pagan yazıtlarındaki sorun, çoğunun direk bilgi içermemesidir, bunun yerine fazlasıyla alegori kullanılmıştır. Modern tarihçiler bu alegorileri de deşifre etmeden saf halleriyle materyal olarak kullanmaya çalıştıkları için akademik alanda da fazlasıyla bilgi kirliliği bulunmaktadır.
Bu alegoriler genellikle spiritüel alegorilerdir, örneğin, "topraktan çıkan dragon/ejderha" yükselen kundaliniyi simgeler. Toprak, base çakrasının (en alttaki çakra) elementidir, dragon tıpkı yılan gibi kundalini'yi sembolize etmektedir. Düşman, saldırdığı zaman, insanların kundalinisini base çakrasına mühürlemiştir ve tıpkı damarın düğümlenmesi ve kanın geçememesi gibi, bizim enerji akışımızı çok düşük seviyeye getirmiş, günümüzde "üstün yetenekler" dediğimiz doğal fonskiyonlarımızı bizden almıştır, böylece insanlar savaşamayacak hale getirilmiştir. Kundalinin yükselmesi, bizi Magnum Opus'a bir adım daha yaklaştırır.

Bize kundalini'yi veren Satan'dır, bu yüzden yılan ve dragon Satan'ın simgesi olarak da kullanılmıştır.

Tek kaynağın, direk bilginin mümkün olmadığı araştırmanızda, adım adım şifreleri çözerek ilerlemeniz gerekmektedir.
Satanizm'in, Satan'ın, Tanrılar'ın, asıl amacın, gerçekte bizlere neler olduğunun, neyin intikamını almamız gerektiğinin, ve insanoğlunun hayatı boyunca sorduğu en basit soruların cevaplarını bulmak bu yoldan geçmektedir. İlgilenmeyebilirsiniz, sonuçta burada en son MTV müzik ödüllerine kimlerin aday gösterildiğini, ya da ABD'nin IŞID'le "savaşmak" için ne adımları attığını, ya da X-Y maçının analizi yapılmıyor. Sadece sizi hayatta tutan, ve gerekli düzeye geldiğinde imkansız sanılan hastalıkları bile iyileştirebilen, üstün yeteneklerin insan denilen canlıda doğal olarak bulunduğundan,
Bunu bize veren Tanrılara düşman olup, güçlerimizi de bizden çalan, varlığından haberimiz olmaması için ellerinden geleni yapan,
Tüm boyutlardaki gücün kendilerinde olmasını isteyen bir grup düşman varlıktan söz ediliyor.

İlgilenmemeniz sisteme güzel uyum sağladığınızı gösterir.


"İnsanlar neler olduğunu anlayamadan eğlenceyle, oyunlarla dikkatlerini dağıtacağız. Daha sonra basının yardımıyla, sanat ve spor dallarında mücadeleler (maçlar vb.), yarışmalar düzenleyeceğiz. ...Kendi düşüncelerini oluşturmaktan ve yansıtmaktan aciz olan insanlar bizimle aynı tonda konuşmaya başlayacaklar, çünkü sadece biz onlara ne yönde düşüneceklerini göstereceğiz." (Siyon Protokolleri, Protokol No:13/3)

Protokollerde de görüldüğü üzere, asırlardır olduğu gibi, yanlış bilgiyi yaratan ve insanları ona yönlendiren aynı kitledir. Öyle ki bu kitle global çapta genel bir üstünlük sağladığından beri, veri akışı "onların" elindedir.

Hayatı incelediğinizde genel bilinen herşey, yaygın olan, yanlıştır. Bu genel yanlışlar, araştırmamaktan, olduğu gibi kabul etmekten, kısacası insanların kendilerine kolay gelen haliyle bir durumu kabul etmelerinden kaynaklanır.

Dünyanın %90'lık bölümünü bu insanlar oluşturur. Bu insanlar, düşmanın nefret ettiği her şeyden nefret ederler, ettirilirler (Satanizmi ve Nasyonal Sosyalizmi bu gruba dahil edebiliriz) Bu nefreti canlı tutmak için, "onlar," tıpkı 1984 kitabındaki Büyük Birader'in insanlara düşman olarak gösterdiği Goldstein'i taşlattığı gibi, özellikle medya aracılığıyla belirli aralıklarla sürekli kötülerler, zira bir yalanı, ne kadar büyük olursa olsun, yeteri kadar tekrarlarsanız insanlar ona inanır. Her zamanki örnekler, "Satanist" genç cinayet işledi, Neo-Naziler siyah adamı dövdü vs vs. Halbuki o kendi çapındaki şizofren "Satanist"in aslında Satan ve Satanizm öğretileriyle uzaktan yakından alakası olmadığı gibi, cahil hristiyan Neo-Nazi'ler de Rothschild'leri kendi oyunlarında yenen, her ırka eşit davranmayı savunup, savaşa zorla sokulan saf Pagan Adolf Hitler'in Nasyonal Sosyalizimiyle alakasızlardır.

Düşmanın, insanların izlediği herhangi bir yolla gerçeğin açığa çıkacağını fark edip, güneşi balçıkla sıvayamayacağını anladığı zaman izlediği strateji yanlış bilgilendirmedir.

Düşmanlarımız ilk saldırdıkları zaman, Tanrıların varlığını, Evren'deki yaratıcı gücü, kendilerini, olanları saklayamayacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden, savaş propagandası diyebileceğimiz dini kitapları bizzat dikte ettirdiler.

"Hristiyan kutsal kitapları tüm Centillerin Tanrılarının Demon'lar olduğunu açıklar." (Katolik Ansiklopedisi)
(Centil/"Gentile": Pagan anlamına gelir, genellikle yahudiler tarafından yahudi olmayanlar için kullanılan bir kelimedir)

Düşman, dinleri oluştururken, Tanrıların varlığını saklamamış, ve dezenfermasyon yöntemini kitapların mistik akıl kontrolüyle birleştirerek kullanmıştır. Dini kitapların sübliminal ve eteral güçleri insanların kör olarak kontrol altında kalmasını, ve bu güçleri kullananların da dünyanın yöneticileri düzeyinde olmalarını sağlamıştır. Evreni büyük bir bilgisayar olarak düşünürseniz Torah/Tevrat'taki İbranice yazılar bir programın oluşması için gereken kodlardır. Bu kodları aklınızla eter'e/evren'nin ana maddesine girersiniz ve iradenizle programlarsınız. Gerisi Spiritualizm,Yahudilik ve Satanizm  yazısında anlatıldığı gibi gelişir.
Ve siz, bu programa ne kadar çok enerji verirseniz, o kadar etkili olur. Yahudilerin insan ve hayvan kurbanına asırlardır devam etmelerinin sebebi de budur, çünkü biyoenerjinin/ yaşam enerjisinin tümü programa aktarılır.

Enerji ve spiritualizm konuları insanların kafasından tamamen çıkartılmalıdır. (Siyon Protokolleri, Protokol No: 4/3'de bahsedildiği gibi)
Yoksa onların çağlar boyu süren çalışmaları sonuçsuz kalır ve daha da kötüsü, kendi sonları hazırlanmış olur.
Bunun farkında olan düşman, kendini 99 doğru 1 yanlış yöntemiyle sağlama almaya çalışıyor. Bu yöntemin kullanıcılarından, araştıranlar arasında en bilineni, Yeni Çağ hareketi ve bu hareketin yöneticileri olan, kendilerine "üstün üstadlar" diyen düşman nordiklerdir.
Düşman safındaki Nordikler kendilerine "Pleiadian" da derler, Andromeda Konseyi ve İntergalaktik Federasyon ile çalıştıklarını söylemişlerdir. Bu gruplar, Orion İmparatorluğu ile savaş halindedir. Satan ve Tanrılar Orion İmparatorluğu'ndan olduklarını belirtmişlerdir.

Eğer spiritüalizmle ilgili ciddi bir araştırmaya girerseniz bulduğunuz kitaplar Yeni Çağcılara ait olmakla birlikte, yaygın olan öğretiler de genelde yanlış bilgilendirmeden ibarettir. Yeni Çağcıların bilindikleri başka bir özellik ise, tamamen "tesadüf" eseri, tek dünya devleti propagandası yapmalarıdır. İnsanların kendilerini aşıp dünyanın birleşip evrensel birliğe katılması gerekmektedir gibi gerçekte tamamen insanlığın aleyhine olan stratejik bir düşünce sistemini saf insanlara benimsetmeye çalışmaktadırlar. Böyle birşey, düşman bizim dünyamızdan değilken mümkün değildir. Zaten düşman  safındaki Nordikler, astral ortamda çoğunlukla grilerle (reptilianların köleleştirdiği ırk) birlikte görülmüştür. New Age/Yeni Çağ, dinlerin bir üst versiyonudur. "Pleiadian"lar, Satan'ın var olmadığını savunurlar, ancak kendilerine neden insanlara bu kadar yardım etmek istedikleri sorulunca insanlarla akrabalık dereceleri olduğunu söylemişlerdir. Çok "üstün" üstadlarının kendileriyle çeliştikerini tabii ki uyurgezer spiritualist Yeni Çağcılar fark etmemişlerdir.
Tüm insanlarda Satan'ın DNA'sı olması ve antik çağlarda insanlarla Tanrıların birlikte yaşadıkları daha önceki yazılarda açıklanmıştır.

UFO/E.T. konusunu da düzgün bilginin zor bulunduğu konulara ekleyin, zira ne zaman bir "uzaylı" konusu açılsa, bir Yeni Çağcı oradadır. Tam bir şeyden şüphelendiğiniz ve gerçeğe bir adım daha yaklaştığınız anda önünüzü kesip saptırırlar sizi.

Yeni Çağcılardan biri, her ne kadar tersi gibi görünse de David Icke'dır. Reptilian konusunu mucizevi bir biçimde yahudilerden uzağa çekmeye çalışsa da, global elit hakkında neredeyse mükemmel bilgiler verse de, Satan ve Satanizm hakkında da bir o kadar yanlış bilgilendirme yapmıştır. Zaten kendisi de çoğu şeyin kendisine bazı varlıklar tarafından "dikte" ettirildiğini söylemiştir, tıpkı diğer New Ager'larda olduğu gibi.

Öyle ki Kundalini'yi simgeleyen yılan ve dragon'u bile reptilianlara bağlamayı başarmıştır Icke. Anunnaki'lerden olan (Sümer'de Tanrılarımızın tümüne verilen isim) EA'nın insanları genetik mühendislik yöntemlerini kullanarak oluşturmasını da ters çevirerek reptilianların yahudileri kendi genlerinden ekleyerek (Kohen geni) oluşturmasıyla karıştırıp, Tanrılarımızla reptilianların, iki zıt tarafın, aynı olduğu illüzyonunu yaratmıştır.

Bilinen başka bir New Ager/Yeni Çağcı da ressam ve ökültist olan N. Roerich'dir. Roerich'in üstadına göre komünizm evrim için bir gerekliliktir, bu yüzden ilk aşamada Rusya'da zafer kazanılması gerekmektedir. 1927'de N. Roerich Lenin'den üstadların habercisi ve evrimin hızlandırıcısı diye bahsetmiştir.

1926 Nisanında Sovyet konsolosu General A.E. Bystrov, Roerich ile karşılaştığını Moskova'ya bildirmiş, ayrıca Çiçerin ve Stalin için Mahatmalardan mektuplar geldiğini belirtmiştir. (Mahatmaların görevi Budizm ve komunizmin birleştiği Doğu Cumhuriyeti Birliği'ni kurmaktır)

18 Mart 1926'da Roerich'in üstadı Morya'nın dikte ettirdiği mektuplar Haziran ayında Moskova'da toplanan komünistlere sunulmuştur. Üstadlar komünizmin bütün dünyaya yayılması için gereken her şeyin yapılmasını istemişlerdir.

"New World Order" konusunda akla ilk gelen Yahudi örgütün odağı da komünizmdir.

Rakovsky Protokollerinden:

"Yazılı olmayan tarihte gizlice ilk komunist enternasyoneli kuran kişi Adam Weishaupt'dur.

O, masonik Illuminati örgütünün lideriydi. İsmi zamanının en büyük komunist fesatçısı olarak anılır. Bu büyük devrimci, yahudi ve cizvit, Moses Mendelsohn (yahudi) tarafından Illuminati'yi kurmakla görevlendirilmişti. Bu örgüt gizli olacak ve Fransız Devriminden sonra da siyasi hedeflerine ulaşmak için çalışacaktı. Çünkü örgütün asıl hedefi Fransız Devrimi'ni Komunist Devrime dönüştürmekti.

Illuminati'nin gizemlerinin ve inisiyasyon merasimlerinin tek bir gayesi vardı; örgütün nihai hedefi olan Komunizmi gizlemek.

O zamanlar bilinmeyen bir diğer husus da Weishaupt ve yandaşlarının Rothschildler'le olan ilişkisiydi.
Beş Rothschild kardeş Avrupa'yı beş finans imparatorluğuna böldükleri zaman gizli bir güç onların büyük servetler toplamasına yardımcı olmuştu. Bunlar, bütün Avrupaya dağılmış vaziyette bulunan ve Bavyera katakomblarında (yeraltı mağaraları) yaşayan ilk komunistler olabilir.
Rothschild'ler ilk gizli komunizmin sadece haznedarları değil, doğrudan başkanlarıydılar. Gerçekten de hem Karl Marx, hem de ilk enternasyonelin başkanları olan Heine ve Herzen Rothschild'lerden emir almaktaydılar." -Christian Rakovsky

-Rakovsky Protokolleri, Sovyet Büyükelçisi Rakovsky'nin GPU tarafından sorgulanması (26/1/1938) sırasında tutulan kayıtlardır.

ABD'de Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Henry Wallace da 1933'ten itibaren Roerich'e destek vermeye başlamıştır. Kendisi önceden de Yeni Çağcı Blavatsky'nin Teozofi Derneği'ne bağlı Liberal Katolik Klisesi'ne üye olmakla birlikte 32.dereceden masondur.
Bir dolarlık banknot üzerindeki her şeyi gören göz ve piramit gibi sembolleri koyduran Wallace'dır. Wallace'a bu sembolleri kabul ettiren ise Roerich'dir.

Bir başka New Ager ökültist ise J.A. Saint Yves- d'Alveydre'dir. Kendisi Talmud'da, Torah'da bahsedilen Yahudi dünya egemenliğini, "sinarşi" adı altında tanıtmıştır. Sinarşi kelime olarak ortak yönetim anlamına gelir. Saint-Yves'in ideolojisine göre dünyayı elit bir kadro idare etmelidir. Söz konusu sinarşik sistem, uluslararası finans ve sanayi devlerinin oluşturduğu bir "Kardeşlik" Örgütü tarafından yönetilecektir.

1941 tarihli Fransız istihbarat raporlarına göre,

"Sinarşist hareket en üst seviyedeki uluslararası bankerler topluluğu ile ilişkilidir ve yine onlar tarafından finanse edilmektedir."

Saint-Yves, 1886'da yazdığı bir kitabında, yeni kurulacak Sinarşik düzene bağlı "Agarta"'nın (Antik mit olan Agarta ile karıştırılmamalıdır. Pagan Agarta Antik Türk kültüründe Ergenekon Destanı ile bağlantılıdır)  evrensel hiyerarşik bir düzene göre tertiplenmiş İskenderiye Yahudi öğretileriyle ilişkili bir grup inisiye majisyenin tüm dünyayı yönetmesi anlamına geldiğini açıklamıştır. Ayrıca,

"İsrail, uygarlık imparatorluğunun baş oyuncusudur."

"Avrupa temellerinde Musevilik bulunan Talmudçu bir yahudi kolonisidir." sözleri de yine Saint-Yves'e aittir.

Global Sinarşist İmparatorluk, şehir devletlerinden oluşan federal bölgelerden oluşmalıdır. Günümüzdeki Avrupa Birliği'nin temelleri Saint-Yves'in 1894'deki prensiplerine dayanmakla birlikte, şehir devletlerinden oluşan bir federal yapıya dönüştürülmesi de uzun zamandır planlanmaktadır. Federal Europe ve United World Federalists hareketlerini bizzat James Warburg ("We shall have world government whether or not you like it- by conquest or consent." sözü kendisine aittir) ve Louis Rothschild desteklemiştir. Bu iki isim de ünlü Yahudi ailelerindendir.

Peki neden, diye sorabilirsiniz. Asırlardır neden hiç duraksamadan çalışıyorlar? Hem de tek başlarına da değiller.

Yakın zamanda bu soruyu joyofsatan.org grubundaki High Priest'lerden birisi Satan ve Tanrılara sormuştu. Cevap ise şuydu: "onlar" dünyayı kendi "tanrıları" için hazırlıyorlar. Plan tamamlandığı zaman kendi "tanrılarına" devredecekler.

Yahudilerin genlerinin reptilianlardan geldiği, insan kurbanı gibi ritüelleri düşman grup için yaptığı biliniyor.

Satan ve Tanrılar, tarih boyunca yahudilerle savaşılmasını istemişlerdir.
Ramses II ve onun oğlu Merneptah dahil olmak üzere Yahudilerle savaşan Firavunlara bu emri Ptah/Satan vermiştir (Kaynak: Wikipedia - Merneptah )

Komünizmin de yok edilmesinin gerektiğini bizzat Satan söylemiştir. (Kaynak: Death of Communism )


Lilith'in söylediğine göre, komünizm reptilianlar ve grilerin sistemidir. Reptilianlar, isimsiz, duygusuz ve sadece numaradan ibaret olan köle işçiler kullanırlar.
("...communism is from other worlds out there - the reptilians and the greys. Lilith told me this. The reptilians use mass slave labor and the slaves are like nameless, faceless, emotionless and only a number. Just stay strong and know you are not working alone. Satan and the Powers of Hell are with you..")


İnsanları da benzer biçimde köleleştirmek istiyorlar. Ancak direniş mümkün.

Düşmanla, düşmanın silahıyla savaşılabilir, savaşılıyor da. Katılmak size kalmış.