Konuların anlaşılması için yazıların kronolojik sıraya göre okunması önerilir.

8 Ocak 2016 Cuma

El Cilve/Al Jilwah: Tavus/Tengri/Şeytan'ın KitabıEl Cilve, Şeytan tarafından Yezidilere** dikte ettirilmiştir. Kendisini takip edenlere mesaj niteliğindedir. Satanizmin temel öğretilerini içerir.

**Yezidi öğretileri bölgedeki İslamcı baskılardan sonra değişime uğramıştır. 

Şeytan'a "Taus" da denmiştir. Kendisi için özellikle kutsal olan türlerden birine bu yüzden Türkçe'de "tavus kuşu" denmektedir.


Yezidi ambleminde, Tavus kuşunun bir Tengri tamgası tuttuğu görülmektedir. Amblemin sol tarafında Sümer çivi yazısıyla "Dingir" yazmaktadır. (Dingir-Tingir-Tengri bağlantısı tarihçiler tarafından saptanmıştır.)

Sümer çivi yazısıyla "Dingir"

Tavus kuşu, Köktürkler dahil tüm Türk toplumlarında, diğer antik Pagan kültürlerinde, kurt, ejderha ve yılanla birlikte Şeytan'ın sembollerinden birisi olarak kullanılmıştır.

"6. yüzyılda Akhun hükümdarının ve 8. yüzyılda Batı Göktürk kağanının tahtı anka ve
tavus kuşu figürleri ile süslüydü. Ölümsüzlüğün ve yeniden doğuşun simgesi olan bu kuş Türk sanatında devlet kuşu olarak da kabul edilmiştir." (Kaynak: Esin 1960:168)   Ötüken Havzası'ndaki Göktürk Kağan Kurganında tavus kuşu tüyleri ve kurt dişli askeri flamalar bulunmuştur. Göktürkleri tasvir eden resimde sembolik tavus kuşu tüyü görülmektedir.


Bölüm I


"Ben vardım, şimdi de varım ve sonsuza dek var olmaya devam edeceğim/hiçbir zaman sonum gelmeyecek. Tüm canlıların ve korumam altındakilerin meseleleri/işleri/ilişkileri üzerinde hakimiyet sahibiyim. İhtiyaç anlarında bana güvenenlere ve beni çağıranlara yardım etmek için her zaman varım. Evrende varlığımın bilinmediği yer yoktur. Bütün işlerde rol alırım, ancak bu işlerin doğasını tasdiklemedikleri için dışarıdan olanlar bunlara kötülük derler. Her çağın, meseleleri benim hükümlerime göre yöneten idarecileri vardır. Bu makam nesilden nesile değişebilir, bu dünyanın yöneticisi ve onun başkanları sıraları geldiği zaman kendi makamlarının görevlerini yerine getirdikten sonra ayrılırlar. Herkesin kendi doğasının prensiplerini takip etmesine izin veririm, fakat bana karşı çıkan buna çok pişman olur.


Hiçbir tanrı benim işlerime müdahale edemez, ve ben tüm tanrılara tapınılmaktan kaçınılmasını zorunlu bir kural yaptım. Dışarıdan olanların tüm kitapları, peygamberler ve havariler tarafından yazılmalarına rağmen, onlar tarafından değiştirilmiştir. Tahrif bulunması bir mezhebin diğerlerinin yanıldığını kanıtlamaya çalışmaya ve onların kitaplarını yok etmeye çalışmaları gerçeğinden görülebilir.

Ben doğruyu ve yanlışı bilirim. Yoldan çıkarıcı ayartmalara karşı bana güvenenlere destek olurum. Dahası, yetenekli yöneticilere öğüt veririm, zira ben onları benim tarafımdan bilinen süreler boyunca atadım. Yapılması gerekenleri unutmam ve zamanı gelince bunları yürürlüğe koyarım. Talimatlarımı takip edenleri eğitir ve onlara yol gösteririm. Bana itaat edenler ve emirlerime uyanlar, mutluluk, haz ve rahatlık tadacaklardır."


Bölüm II


"Adem'in soyuna, yaptıklarının karşılığını veririm ve onları sadece benim bildiğim şekillerde ödüllendiririm. Dünyadaki, hem yer altındaki hem yer üstündeki, tüm güç ve hükümdarlık benim elimdedir. Kendileri için iyi olan konularda bana itaat eden halkım hariç, diğer insanlarla arkadaşlık ilişkisi kurulmasını onaylamam. İşlerimi, denediğim ve isteklerim doğrultusunda çalışanlara emanet ederim. Bana sadık/bağlı olanlara ve emirlerime itaat edenlere çeşitli şekillerde beliririm.

Ben veririm ve geri alırım: zenginleştiririm ve yoksul bırakırım. Mutluluğa da, sefalete de ben sebep olurum. Bunları, her dönemin niteliklerine uygun biçimde yaparım. Ve kimsenin benim işleri yönetme biçimime dahil olma gibi bir hakkı yoktur. Bana karşı çıkanlara hastalıklarla acı çektiririm; ancak benden olanlar, dışarıdan olan insanlar gibi ölmeyeceklerdir. Kimse bu dünyada, benim koyduğum süreden daha uzun yaşamaz; ve eğer istersem, bir kişiyi ikinci veya üçüncü kere, ruhların göçüyle [Reenkarnasyon] tekrar dünyaya yollarım."

Bölüm III


"İndirilmiş bir kitap olmaksızın doğru yola iletirim; benim için sevgili ve seçilmiş olanları görünmez vasıtalarla yönlendiririm. Bütün öğretilerim her türlü koşula ve zamana uygundur. Bana karşı çıkanları başka bir dünyada cezalandırırım.

Ademoğulları, gelinecek noktadan/gelecekten habersizler. Bu yüzden birçok hataya düşüyorlar. Dünyadaki/yerdeki hayvanların, gökteki kuşların ve denizdeki balıkların kontrolü benim elimdedir. Tüm hazineleri ve saklı şeyleri bilirim ve istersem, bunları birinden alıp diğerine veririm.

Harikalarımı onları arayanlara, ve zamanla da mucizelerimi de bunları bahşettiklerime gösteririm. Ama dışarıdan olanlar benim düşmanlarımdır, bu yüzden bana karşı çıkmaktadırlar. Böyle bir tutumun kendi çıkarlarına karşı olduğunu da bilmemektedirler; zira güç ve zenginlik benim elimdedir ve ben onları her değerli insana bağışlarım. Dünyaların hükümdarlığı, nesillerin geçişi, ve bunların yöneticilerinin değişiklikleri en başından beri benim tarafımdan belirlidir."

Bölüm IV


"Kendi haklarımı başka tanrılara vermeyeceğim. Dört maddenin/özün, dört köşenin, dört sefer, yaratılmasına izin verdim, çünkü bunlar canlılar için gerekli şeylerdir.


Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların kitapları, dışarıdan olanların kitapları olarak, benim yasalarıma bir bakıma katılıyor, kabul ediyormuş gibi görünebilir.

Benim yasalarıma ters olan ne varsa değiştirmişlerdir, bunları kabul etmeyin.

Üç şey bana karşıdır ve ben bu üç şeyden nefret ederim.

Ancak benim sırlarımı saklayanlara verdiğim sözler yerine getirilecektir. Benim için acı çekenleri şüphesiz ki dünyalardan birinde ödüllendireceğim.

Tüm takipçilerimin birlik olmalarını isterim, yoksa dışarıdan olanlar onlara karşı galip gelirler. Benim emirlerime itaat edip, öğretilerimi benimsediyseniz, dışarıdan olanların/diğerlerinin öğretilerini reddedin. Onları ben öğretmedim ya da benim tarafımdan oluşturulmadılar. Benim adımdan bahsetmeyin, atıflarda bulunmayın; sonra pişman olursunuz, dışarıdan olanların ne yapabileceğini bilemezsiniz."

Bölüm V


"Bana inananlar, sizlere beni hatırlatan sembol ve simgelerimi onurlandırın. Kanun ve hükümlerimi yerine getirin. Benim hizmetimde olanlara itaat edin ve saklı şeylerden size dikte ettiklerini dinleyin.
Onlar benim öğretilerimin doğasını bilmedikleri için, dışarıdan olanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların yanında size öğretilenden bahsetmeyin.Onlara kitaplarınızı vermeyin, yoksa sizin bilginiz olmadan değiştirirler. Öğrendiklerinizin büyük çoğunluğunu kalpten öğrenin [ezberleyin], yoksa değiştirilir."

(İngilizcesinden çevirilmiştir)